Ciutats
agermanades

La ciutat de Manises està agermanada amb 3 ciutats europees: Vénissieux (França), Montelupo Fiorentino (Itàlia) i Khmelnytskyi (Ucraïna). L’enfortiment de les relacions entre aquests municipis han enriquit diferents aspectes culturals, ceràmics i turístics. 

Vénissieux (França)

L’agermanament amb la ciutat de Vénissieux va ser el primer que va establir Manises (1984). L’objectiu fonamental d’aquest agermanament és intensificar el comerç dels productes de ceràmica de Manises, així com promoure altres activitats de caire cultural, esportiu i econòmic entre totes dues poblacions. 

Des d’aquell moment s’han mantingut diverses entrevistes i visites, especialment amb dirigents polítics que han afermat els llaços, fins a tal punt que Vénissieux participa en la Biennal Internacional de Ceràmica de Manises atorgant un dels premis.

Montelupo Fiorentino (Itàlia)

Els llaços d’unió entre les ciutats de Montelupo Fiorentino, província de Florència (Itàlia), i el municipi de Manises es van començar a desenvolupar durant el període medieval, ja que les dues ciutats van ser importants centres de producció ceràmica i hi havia un intercanvi no sols de mercaderies, també d’estils i d’idees.

Actualment es manté una estreta relació propiciada, principalment, per la vinculació a la ceràmica i també per tindre grans similituds ambientals, paisatgístiques i culturals. Com a exemple, cal citar que Montelupo Fiorentino atorga un dels premis en la Biennal Internacional de Ceràmica de Manises.

Khmelnytskyi (Ucraïna)

L’agermanament amb la ciutat de Khmelnitski naix en el II Festival Internacional de Música i Dansa Tradicional, patrocinat per l’Excma. Diputació Provincial de València, en el qual van participar membres de les dues poblacions.

Posteriorment, i després de diversos diàlegs, es manifesta la intenció d’agermanar-se amb la finalitat de poder establir relacions no sols culturals, sinó també comercials, turístiques i de qualsevol altre àmbit.

VIDEO 360º

Khmelnytskyi (Ucraïna)