Intercanvi
Acadèmic

IES José Rodrigo Botet

Des de fa més de 15 anys, l’IES José Rodrigo Botet ha apostat per impulsar la visió europea del centre per mitjà de projectes internacionals en els quals sempre és prioritari donar a conéixer la ciutat.

Així, aquest centre educatiu, en el marc del projecte Erasmus “Creuant fronteres amb l’art i la tecnologia” (2017-19), va desenvolupar un programa d’activitats vinculades amb la ceràmica per donar a conéixer els senyals d’identitat de la localitat. Entre d’altres, destaquen un taller de ceràmica a l’Escola d’Arts, la visita tant al Museu de la ceràmica com a una indústria ceramista o diverses presentacions de l’origen i la història de les diverses tècniques i tradicions artístiques de Manises, a més de visites guiades per a donar a conéixer la bellesa intrínseca de la ceràmica present en els seus carrers.

Aquest projecte permet combinar i continuar treballant, tant des del punt de vista acadèmic com social, una de les prioritats del centre, que és lluitar contra el fracàs escolar i les desigualtats reforçant la inclusió social i fomentant els valors de diàleg i la convivència pacífica a Europa i al món.

I.E.S. Pere Boïl

L’Institut d’Educació Secundària Pere Boïl té clara la seua vocació internacional, i n’és una prova la participació en diversos programes internacionals com ara Commenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig o Jean Monnet, dirigits a tots els nivells educatius, des de l’etapa infantil fins a l’educació d’adults passant per les etapes de primària, secundària i la formació professional. A més, aquest centre de formació aposta per facilitar l’intercanvi, la cooperació i la mobilitat entre els sistemes d’educació i formació dels països europeus. 

La formació en ceràmica està present en el marc del programa Commenius, que té per objectiu conéixer els llaços d’unió a través de la ceràmica com a expressió artística, històrica, econòmica i comercial. En concret, aquest programa se centra a investigar les petjades de la ceràmica de reflex metàl·lic i la decorada en blau entre els segles XV i XVI escampades per Europa, i que van donar fama europea a la producció ceràmica de la ciutat de Manises, que era sol·licitada per prínceps i pontífexs. En aquest projecte participen, a més de l’IES Pere Boïl de Manises, els instituts Grotius College de Delft, Holanda, i Liceo Scientifico Ettore Majorana de Scordia, Itàlia.