Dades
Socioeconòmiques

0
Milions d’euros/any de pressupost municipal destinat a la ceràmica
0
Centres educatius oficials de ceràmica (Escola Superior de Ceràmica -ESCM- i Escola Secundària de Ceràmica, IES Ausiàs March)
0
Empreses ceràmiques enfocades a la ceràmica
0
Museu de Ceràmica
0
Associacions ceràmiques principals
+ 0
Exposicions temporals de ceràmica nacionals i internacionals cada any
0
Empreses industrials del sector ceràmic
0
Tallers d’artesans i artistes que representen el nucli creatiu sobre el qual descansa la identitat ceràmica de Manises
0
Empreses industrials auxiliars productores d’esmalts, pintures, argiles, etc., per a donar suport al treball d’artesans locals i altres de nacionals i estrangers
0
Botigues especialitzades en la venda de productes artesanals, i moltes altres que inclouen la ceràmica en l’oferta comercial
0
Professors i personal administratiu que treballen als centres oficials d’ensenyament de ceràmica (ESCM i IES Ausiàs March)
+ 0
Edificis relacionats amb la ceràmica del patrimoni públic
0
Peces valuoses de ceràmica al Museu
0
Elements etnogràfics
0
Sales d’exposicions públiques