Associacions

Associació Valenciana de Ceràmica (AVEC-gremio)

Les associacions ceràmiques regionals i nacionals són molt actives a la ciutat. L’Associació Valenciana de Ceràmica AVEC-GREMI, representa els empresaris industrials i artesans de el sector de la ceràmica de la Comunitat Valenciana. Es tracta de la fusió de el gremi d’artesans ceràmics de Manises d’al segle XV.

Actualment, AVEC-Gremi s’adapta a la demanda de particulars i professionals oferint cursos i tallers per a totes les edats i nivells, tant d’iniciació com de perfeccionament.

Reprodueix vídeo

Associació Nacional de Professionals en Ceràmica ANPEC

Reprodueix vídeo

ANPEC és una associació sense ànim de lucre que va nàixer en 1993 amb la intenció de defensar els interessos dels ceramistes, tant en l’àmbit tècnic com en l’artístic.

Els objectius generals d’ANPEC són:

  • Representar, defensar i promocionar els interessos econòmics, socials i culturals dels afiliats en general.
  • Col·laborar i assessorar entitats públiques i privades sobre assumptes relacionats amb la professió.
  • Fomentar la solidaritat dels associats, promocionant o creant serveis comuns de naturalesa assistencial (exposicions, cursos, tallers, etc.).

L’objectiu principal és convertir-se en una plataforma per a ceramistes, un punt de trobada i referència per a intercanviar, compartir coneixements, experiències i habilitats que permeten divulgar les diferents formes d’expressió ceràmica i que la ceràmica tinga més visibilitat i reconeixement. 

Tant l’Associació Nacional De Professionals En Ceràmica (ANPEC) comol’Associació Valenciana de Ceràmica tenen la seva seu a Manises. A nivell nacional, Manises participen en: Així mateix, tant el Museu Nacional De Ceràmica D’espanya “González Martí” i el Centre D’artesania De La Comunitat Valenciana col·laboren habitualment amb Manises.