Museu de Ceràmica
de Manises

Història museu

El Museu de Ceràmica de Manises es va fer realitat al voltant dels anys 60 del segle XX, quan l’Ajuntament de Manises rep un llegat per part del matrimoni José Casanova Dalfó-Pilar Sanchis Causa.

Aquesta donació va ser l’origen del Museu de Ceràmica de Manises, ja que es componia d’un immoble —casa senyorial de les darreries del segle XVIII on se situa el Museu— i d’un conjunt d’obres d’art i ceràmica que, com expressament s’indicava, havia de ser utilitzat per a la creació d’un museu.

Interior museu

L’exposició i la conservació dels objectes llegats i de les primeres peces, que recuperades del subsol de Manises o donades pels veïns del poble es van incorporar als fons del Museu, van marcar la seua etapa inicial.

Amb els anys, el Museu va augmentar la col·lecció, principalment per excavacions, donacions, depòsits i compres; i va tractar d’especialitzar-se i convertir-se en un espai dedicat exclusivament a la ceràmica de Manises. Aquest objectiu va exigir intensificar els treballs d’estudi i investigació per a obtindre dades i informació més rigorosa sobre la producció ceràmica de la ciutat, coneixements que, a més, s’havien de transmetre al públic a través d’un discurs expositiu raonat.

Així, a poc a poc, el Museu de Ceràmica de Manises va evolucionar fins a arribar a transformar-se en el centre d’adquisició, conservació, investigació, exhibició i comunicació de la història de la ceràmica manisera que és hui dia.

Col·lecció museu

El Museu de Ceràmica de Manises compta amb una col·lecció de més de 5.500 peces amb una cronologia que comprén des del segle XIV fins al XX; de les quals el noranta per cent són obres de fabricació local amb decoracions en blau cobalt, verd i manganés, i blau i reflex metàl·lic daurat dels segles XIV al XVI, la policromia barroca del segle XVIII, el colorit dels taulells entubats, les ceràmiques del període modernista, etc. Però també trobem alguna producció d’altres centres significatius, per a comparar similituds, com de l’Alcora o la ciutat de València.

Compta, a més, amb treballs dels artistes Alfons Blat i Arcadi Blasco, i una considerable col·lecció de ceràmica contemporània de creació, que prové dels concursants premiats en la Biennal Internacional de Ceràmica de Manises.

Eines de ceràmica

El Museu de Ceràmica de Manises ha sigut conscient que la ceràmica de Manises no està constituïda solament per objectes ceràmics, com tampoc pot ser entesa solament a través d’aquests.

Més aïna al contrari, es tracta d’un fenomen que abasta tot allò que l’ha envoltada al llarg dels seus més de 700 anys d’activitat continuada. Per aquest motiu, i paral·lelament a la col·lecció de ceràmica, el Museu ha reunit un fons de ferramentes de treball format per un conjunt de quasi 1.400 ferramentes i utensilis emprats en els processos de fabricació i decoració de la ceràmica en la localitat, que ha permés la recuperació d’un important patrimoni fabril associat a la producció ceràmica manisera. La major part d’aquests objectes procedeixen de donacions fetes per empreses i particulars que han desenvolupat la seua activitat en el municipi.

Una bona mostra d’aquestes s’exposa a la Sala de Tecnologia, un espai on, a més, a través de cinc apartats s’expliquen de manera resumida els processos de producció i les característiques tècniques més importants de la ceràmica de Manises:

Les argiles i la preparació de les pastes, la consecució de la forma, els vidriats, la decoració i la cocció, a més d’un forn per a la cocció de reflex metàl·lic de tipus àrab, construït per José Rodrigo Cervera (Manises, 1909-1988), i una maqueta d’una fàbrica de pisa de mitjan segle XX, realitzada per Francisco Tárrega Castellano (Pedralba, 1939 – Manises, 2018). Es tracta, en conjunt, del complement didàctic ideal per a l’adequada comprensió de la col·lecció de ceràmica històrica que s’exposa a les restants sales del Museu.

La col·lecció de ceràmica d’art del Museu de Ceràmica de Manises compta entre els seus fons amb un destacat conjunt d’obres d’Arcadi Blasco (Mutxamel, 1928 – Madrid, 2013) que, per exprés desig de l’artista, van ser donades l’any 2000 perquè sigueren custodiades, divulgades i exposades permanentment a les sales del Museu. Es tracta de dèsset peces representatives de les diferents etapes de la seua trajectòria com a ceramista, amb les quals el Museu de Ceràmica de Manises es va convertir en la institució pública que conserva i exhibeix el conjunt de ceràmiques més nombrós d’aquest autor. 

En el moment actual, el Museu de Ceràmica de Manises tracta d’adaptar-se a les noves exigències dels museus i a les recents necessitats del públic, i centra els seus esforços en oferir una major contextualització i una interpretació més actual de la col·lecció per a aconseguir la comprensió d’una manera més amena i eficaç. En aquest sentit, el Museu organitza activitats que intenten implicar la comunitat i treballa a llarg termini en una nova ampliació que permetrà reestructurar les obres i el discurs expositiu en el nou espai disponible. En definitiva, el Museu de Ceràmica de Manises vol ser un museu modern, ben dotat i amb voluntat de servei a la societat actual i a les generacions futures.

Informació complementària

L’entrada al Museu és gratuïta. Les visites en grup s’han de reservar amb antelació.

Horari
Tancat tots els dilluns i els dies 1 de gener, 1 de maig, 19 de juliol i 24, 25 i 31 de desembre
De Dimarts a Dissabte De 10:00 a 13:30 h De 16:00 a 19:00 h
Diumenges i festius De 11:00 a 14:00 h