Centres
educatius

Escola d’Art i Superior de Ceràmica de Manises

L’Escola d’Art i Superior de Ceràmica de Manises (EASC) és un centre públic d’ensenyaments d’arts plàstiques i disseny, integrat en l’Institut d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana (ISEACV) que depèn de la Generalitat Valenciana. En l’actualitat s’imparteix el grau en ceràmica i un cicle formatiu superior en ceràmica artística. Anomenada en un començament “Escola Pràctica de Ceràmica de Manises”, es va posar en funcionament a l’octubre de 1916 com el primer centre (i durant molts anys l’únic) que impartia a Espanya una titulació superior en ceràmica. Una formació que combina la creativitat i el coneixement tecnològic més adequat per a la transformació dels materials ceràmics.

L’Escola d’Art i Superior de Ceràmica de Manises ha aconseguit convertir-se en l’actualitat en un referent mundial per a l’ensenyament de la ceràmica que integra les noves tècniques i processos en la formació dels futurs artistes, professors, dissenyadors i investigadors que arriben a l’escola des de països estrangers com el Japó, Portugal, Corea, Turquia, França…

La proposta formativa de l’Escola d’Art i Superior de Ceràmica de Manises ofereix uns estudis compromesos amb el medi ambient. Tractem problemes reals i procurem interpretar les necessitats reals d’aquest temps, des d’una consciència ecològica amb identitat per a una cultura de la nova artesania i l’ecodisseny, prioritzant l’educació amb el compromís social sostenible. Efectivament, la sostenibilitat ambiental, tant en l’ús com en els materials i els processos de producció, al costat de la preocupació afegida de la funcionalitat i l’estètica, es presenta com una prioritat inqüestionable en la concepció original dels projectes del nostre alumnat.

El compromís de l’EASC és construir un futur amb objectes més respectuosos amb el medi ambient, allargant-ne la vida útil, reivindicant la ceràmica com una alternativa eficaç al plàstic d’un sol ús.

L’oferta educativa de l’EA+SC inclou:

 • Grau en Ensenyaments Artístics Superiors d’Arts Plàstiques (nivell 2 del MECES). Una vegada hages obtingut el nostre títol de quatre anys pots cursar estudis de postgrau, màster o doctorat.

 • Cicle Formatiu de Grau Superior en Ceràmica Artística, amb una durada de dos anys acadèmics.

PROJECTES EUROPEUS

L’escola disposa de la carta Erasmus i és membre de Cumulus (International Association of Universities and Colleges of Art, Design and Media). A més, pertany a la Confederació d’Escoles d’Art (CEA) i a l’Associació Espanyola de Centres Superiors d’Ensenyaments Artístics (ACESEA).

IES Ausiàs March

L’IES Ausiàs March de la ciutat de Manises està vinculat amb la ceràmica des de fa onze anys. Aquest centre disposa del Cicle Formatiu de FP Bàsica de Vidrieria i Ceràmica, que va començar el curs 2009-2010 com un Programa de Qualificació Professional Inicial i des del curs 2014-2015 és una titulació de FP Bàsica. A més, disposen del Batxillerat en la modalitat d’Arts.

El cicle de Vidrieria i Ceràmica forma joves de 15 i 16 anys per a ocupar llocs específics en el camp de la ceràmica, com ara:

 • Emmotlador/-ora de ceràmica: coladors, muntadors, apegadors.
 • Operari/-ària de torn calibrat.
 • Operari/-ària de terrisseria.
 • Pintor/-ora en línia de decoració manual de productes ceràmics.
 • Operari/-ària de motlles per a ceràmica artesanal.
 • Operari/-ària de reproducció per emmotlament de peces ceràmiques artesanals.

Dins del currículum disposa d’una formació en centres de treball. Els nostres alumnes han fet pràctiques en empreses de la localitat, com ara Domanises, Cerámicas Palanca, Prefabricados Mengual i La Cerámica Valenciana de José Gimeno Martínez.

A més, el centre ha format part del projecte STEPV-Erasmus+, on alumnes de l’institut han fet pràctiques durant 30 dies en empreses estrangeres d’Itàlia (2018) i Portugal (2019).

Fora del model Erasmus+, el centre ha desenvolupat un intercanvi sociocultural amb un altre centre de Delf, a Holanda; amb una escola de Montelupo Fiorentino, ciutat agermanada amb Manises per la ceràmica; i amb un institut de Pau, per a l’aprenentatge del francés, al sud de França.

IES José Rodrigo Botet

Des de fa més de 15 anys, l’IES José Rodrigo Botet ha apostat per impulsar la visió europea del centre per mitjà de projectes internacionals en els quals sempre és prioritari donar a conéixer la ciutat.

Així, aquest centre educatiu, en el marc del projecte Erasmus “Creuant fronteres amb l’art i la tecnologia” (2017-19), va desenvolupar un programa d’activitats vinculades amb la ceràmica per donar a conéixer els senyals d’identitat de la localitat. Entre d’altres, destaquen un taller de ceràmica a l’Escola d’Arts, la visita tant al Museu de la ceràmica com a una indústria ceramista o diverses presentacions de l’origen i la història de les diverses tècniques i tradicions artístiques de Manises, a més de visites guiades per a donar a conéixer la bellesa intrínseca de la ceràmica present en els seus carrers.

Aquest projecte permet combinar i continuar treballant, tant des del punt de vista acadèmic com social, una de les prioritats del centre, que és lluitar contra el fracàs escolar i les desigualtats reforçant la inclusió social i fomentant els valors de diàleg i la convivència pacífica a Europa i al món.

I.E.S. Pere Boïl

És una institució educativa que té com a objectiu formar joves solidaris, informats i àvids de coneixement, capaços de contribuir a crear un món millor i més pacífic. Des de l’enteniment mutu i del respecte intercultural, s’encoratja els estudiants a adoptar una actitud activa d’aprenentatge durant tota la vida, a ser compassius i a entendre que altres persones, amb les seues diferències, també poden tindre raó.

A més, aquest institut aposta pel manteniment de la tradició ceramista de la ciutat de Manises, ininterrompuda des del segle XIV fins a l’actualitat. En aquest sentit, l’institut participa en el programa Comenius, l’objectiu del qual és conéixer els llaços d’unió mitjançant la ceràmica com a expressió artística, històrica, econòmica i comercial.

Activitats destacables de l’institut:

 • Programa Erasmus + Batxillerat
 • Setmana d’immersió lingüística en anglés i/o francés.
 • Activitats esportives: hoquei – bàsquet.
 • Revista escolar Som el Pere, on es publiquen les diferents activitats que es fan al centre al llarg de cada avaluació.
 • Programa Experimenta.
 • Concursos literaris, de robòtica i de plàstica.
 • Activitats musicals dins del centre i fora.
 • Centre examinador de B2 d’anglés i de francés.