Campament
arqueològic

Barri d’obradors

Projecte Camp de treball arqueològic Manises 2019 és una activitat dirigida a joves voluntaris i voluntàries de 15 a 17 anys promoguda per l’Ajuntament de Manises i l’Associació de Ceramologia i Impuls, associació que va garantir la integració dels participants en la dinàmica local juvenil del municipi. 

Aquesta activitat té lloc en el Barri d’obradors que era el centre de producció de ceràmica de reflex daurat i decorada en blau des del segle XIV fins a finals del XX. Actualment, la zona està demolida i és un gran solar d’edificis derruïts; al subsòl es troba la història del centre de producció ceràmica baixmedieval més important d’Europa.

Els objectius d'aquest projecte són:

  • L’excavació d’una part de l’antic barri d’Obradors.
  • La formació en matèria arqueològica i d’història ceràmica dels participants en el camp.
  • Conviure en el respecte i la diversitat i cooperar entre els participants, i amb la població de Manises.

L’activitat va consistir en l’organització dels voluntaris i voluntàries participants que, al principi, van rebre formació específica sobre la ceràmica de Manises, les seues tècniques, nocions de tractament correcte del material arqueològic des de l’excavació i l’extracció fins a la selecció, neteja, ordenació per grups tècnics i decoratius, catalogació estilística i cronològica dels materials, i també sobre la selecció i preparació per a presentar-los públicament en exposicions o a les sales del Museu de Ceràmica.

Fins al moment, les excavacions de Manises les ha fet personal tècnic pertanyent a les institucions que encapçalen el projecte juntament amb voluntaris i voluntàries estudiants de la Universitat de València, becaris o personal en pràctiques del Museu Nacional de Ceràmica, així com voluntaris aficionats a l’arqueologia i a la ceràmica de la població.

Resultats obtinguts

En les excavacions es van trobar nombroses peces ceràmiques. El material que es va recuperar i catalogar permet presentar una exposició de gran interés sobre les produccions ceràmiques de Manises entre els segles XIV al XIX, amb nombroses evidències dels seus estadis i processos de fabricació. 

Les tasques es van dirigir a la selecció de materials per a una futura exposició que es farà al Museu de Ceràmica de Manises. Els participants van votar un grup d’objectes catalogats per ells que s’integrarien en una futura exposició.

L’experiència va tindre tant d’èxit i va ser tan gratificant per a tots els participants que se n’està preparant una nova edició a nivell internacional.