Manises,
ciutat creativa

Ciutat Creativa

Les raons que fan que Manises siga mereixedora d’aquesta distinció són moltes, però volem destacar les següents: