Projectes
inclusius

Un dels centres situats a la ciutat de Manises i que desenvolupa projectes inclusius, amb la ceràmica com a eix principal de la seua formació és:

Centre ocupacional fco. Navarro tarín (manises)

El Centre Ocupacional Fco. Navarro Tarín és un centre d’atenció diürna per a persones adultes amb diversitat funcional intel·lectual. La titularitat és municipal i està subvencionat per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. 

El servei es configura com  un espai destinat a aconseguir l’habilitació professional i social de persones amb una discapacitat que no els ha permés integrar-se, temporalment o definitivament, en un entorn laboral normalitzat o en un centre especial d’ocupació.

El centre ocupacional està en funcionament des de l’any 2008 i des de llavors col·labora amb la Clavaria Santes Justa i Rufina, amb producció ceràmica per a la Cavalcada de la Ceràmica durant les festes patronals de Manises el mes de juliol.

Des del centre també col·laboren amb l’Ajuntament de Manises en la Festa de la Ceràmica, on cada any participen amb un estand demostratiu de diferents tècniques ceràmiques per part dels seus usuaris i usuàries. Les dues festes estan declarades d’interés turístic a la Comunitat Valenciana.

La seua finalitat és procurar la integració social de persones amb diversitat funcional intel·lectual, reduir la desigualtat, afavorir l’autonomia i el desenvolupament personal i la participació social i la igualtat d’oportunitats. 

Tot això mitjançant la realització d’activitats ocupacionals i prelaborals i de tècniques d’ajust personal i social, que repercuteixen en l’assoliment d’una major autodeterminació.

Se centren en les capacitats de la persona, el que és important per a ella, i els suports que necessita, per a la qual cosa fa el màxim ús possible de recursos comunitaris i de les xarxes naturals de suport i tenint com a prioritat la millora de la seua qualitat de vida.

El centre compta amb 4 aules taller, dues de les quals destinades a l’aprenentatge i la producció ceràmica.

S’hi treballen tècniques de representació gràfica, de modelatge i emmotlament, preparació de peces de bescuit, de materials ceràmics decoratius, pintat i esmaltat de peces, a més de la seua cocció en els forns que hi ha en el taller.

Regularment es fa una producció de ceràmica artesanal. Peces de tota mena fetes a mà pels usuaris i usàries amb diferents tècniques (modelatge, xurros, planxes, motles…) i decorades i cuites posteriorment a les aules taller.

Al marge de la producció ceràmica als tallers, el centre ocupacional organitza periòdicament, mitjançant la seua activitat d’Art, eixides i visites a diferents exposicions relacionades amb la ceràmica, com ara a la Casa de la Cultura, al Museu de Ceràmica o a la sala d’exposicions Els Filtres de Manises amb motiu de la Biennal Internacional de la Ceràmica de Manises.

Igualment, a exposicions a l’Escola de Ceràmica de Manises, l’AVEC, a la fàbrica La Cerámica Valenciana… També assisteix a exposicions relacionades amb el Centre d’Artesania de València, el museu González Martí…

Intenten fer visible la capacitat artística dels seus usuaris i usuàries, enfocant l’art en general i el de la ceràmica en particular com a vehicle per a potenciar la seua creativitat. 

Consideren que és un magnífic mitjà d’expressió i els permet desenvolupar habilitats com la imaginació i l’autodeterminació, alhora que es potencia la seua autonomia i autoestima i s’afavoreix la seua integració social.

El procés creatiu adquireix protagonisme, com a lloc de trobada, de realització personal, d’expressió i comunicació.